Ostatnia Wieczerza – Hans Holbein

Ostatnia Wieczerza   Hans Holbein

Zachowało się około tuzina religijnych obrazów Holbeina. Większość z nich należy do wczesnego okresu jego twórczości i nosi wyraźne piętno nauki z ojcem artysty, Hansem Holbeinem Starszym, do tego stopnia, że ​​naukowcy wciąż nie osiągnęli powszechnej opinii na temat autorstwa poszczególnych dzieł.

Jednocześnie bardziej dojrzały obraz religijny Holbeina ujawnia najsilniejszy wpływ malarstwa włoskiego renesansu – jaskrawym tego przykładem jest Ostatnia Wieczerza Holbeina, która niemal powtarza kompozycję o tym samym tytule Leonarda da Vinci.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)