Madonna i dziecko – Rafael Santi

Madonna i dziecko   Rafael Santi

Tysiące mistrzów, dużych i małych, napisało Madonny, ale Madonny Rafaela są szczytem doskonałości. Niezwykle trudno jest pisać o takim artyście, któremu dedykowane są tysiące książek, reprodukcje z obrazów, które wiszą na ścianach wielu domów, a stworzone przez niego oryginały, poczynając od malutkich rysunków lub szkiców, a kończąc na portretach lub obrazach, są ozdobą i dumą najlepszych muzeów na świecie.

Mistrz, który nie osiągnął jeszcze dwudziestu lat życia jednym impulsem duszy, znajduje wyraz we wszystkich uczuciach, które go pokonują w serii małych obrazów, które decydują o wiecznym temacie macierzyństwa. Zaczyna tworzyć zestaw madonn, w których szczerą czystością duszy wyrzuca tęsknotę za swoją wczesną matką, czczenie cudu macierzyństwa, tajemniczej istoty życia.

A jego wczesne doświadczenia obrazkowe, te pierwsze Madonny, pokazują nam dzisiaj prawdziwe zwierciadło duszy artysty i są niezrównanymi arcydziełami obrazkowymi.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)