Autoportret – Rafael Santi

Autoportret   Rafael Santi

Autoportret Rafaela Santiego, portret stworzony przez artystę w wieku 22 lat. Rozmiar zdjęcia to 45 x 33 cm, drewno, olej. Przedstawiciel Wysokiego Renesansu. Z klasyczną klarownością i wysublimowaną duchowością ucieleśniały afirmujące życie ideały renesansu.

Wczesne prace nasycone gracją, miękkim liryzmem.

Ziemskie istnienie człowieka, harmonia duchowych i fizycznych sił gloryfikowanych na obrazach stacji watykańskich, osiąganie nienagannego poczucia miary, rytmu, proporcji, harmonijnego koloru, jedności postaci i majestatycznych środowisk architektonicznych. Liczne obrazy Matki Boskiej, zespoły artystyczne w obrazach Willi Farnesina i loggii watykańskich. Portrety stworzyły idealny obraz człowieka renesansu.

Zaprojektował katedrę św. Piotra, zbudował kaplicę kościoła Chigi w Santa Maria del Popolo w Rzymie. Rafael Santi urodził się w 1483 roku w Urbino, które w XV wieku stało się jednym z ośrodków kultury humanistycznej.

Pierwszym nauczycielem Rafaela był prawdopodobnie jego ojciec, Giovanni Santi, raczej przeciętny malarz, a od 1495 roku studiował u miejscowego mistrza Timoteo della Vite. Wczesne przebudzenie otworzyło Rafaelowi dostęp do dworu Urbinskiego i skupiło się wokół niego środowisko humanistyczne.

Najwcześniejsze istniejące dzieła Rafaela powstały około 1500-1501 roku, czyli około siedemnastego roku życia. Są to niewielkie kompozycje „Saint Sebastian” i „Angel”, a także ołtarz rodziny Column. Pierwotnie ołtarz był przeznaczony dla klasztoru Sant Antonio w Perugii; w XVII wieku ołtarz był podzielony, środkowa tablica – z dziedzictwa rodziny Colonna, luneta i predella są również przechowywane w Metropolitan Museum.

W 1500 roku Rafael Santi opuścił Urbino i udał się do głównego miasta Umbrii w Perugii, gdzie wstąpił do warsztatu szefa szkoły Umbrii Pietro Perugino. Według Vasariego Rafael tak głęboko przyswoił sobie sposób Perugino, że niemożliwe było rozróżnienie dzieł obu mistrzów. Szereg prac wykonanych wspólnie przez nauczyciela i ucznia.

Wpływ na to miała inna specyficzna cecha młodego Rafaela Santiego – jego wielka wewnętrzna elastyczność i kreatywna reakcja, umiejętność głębokiego i organicznego przyzwyczajenia się do linii obrazów różnych mistrzów.

Ale z całą bliskością Perugino w niezależnych dziełach Rafaela, stworzonych podczas jego pobytu w Umbrii, przewaga jego talentu jest oczywista. Twórczy postęp Raphaela Santiego był tak szybki, że warsztaty Perugino wkrótce stały się dla niego zbyt bliskie. W 1504 roku młody malarz przeprowadził się do Florencji.

Artystyczna atmosfera Florencji w tych latach była pełna nowych trendów. Był to czas pierwszych wielkich dzieł Michała Anioła i jego rywalizacji z Leonardo w pracach nad kompozycjami bitewnymi dla Sali Rady; w tym okresie zasady sztuki Wysokiego Renesansu zaczęły się rozprzestrzeniać wśród coraz szerszego grona artystów.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)