Święta Rodzina Pod Dębem – Rafael Santi

Święta Rodzina Pod Dębem   Rafael Santi

Obraz pracowni Rafaela Santiego „Święta rodzina pod dębem”. Rozmiar zdjęcia to 144 x 110 cm, drewno, olej. Artysta przedstawia klasyczną wersję świętej rodziny z Janem Chrzcicielem. Najnowsze prace sztalugowe Rafaela niosą oznaki kryzysu pojawiającego się w jego twórczości.

Mistrz spokojnych obrazów harmonicznych, Raphael niezwykle organicznie wyrażał ducha klasycznej sceny w sztuce.

Wysoki Renesans. Jednak w tej sztuce nastąpił stopniowy, ale stały proces wzrostu elementów dramatycznych, pojawienie się ostrych konfliktów, których ucieleśnienie za pomocą sztuki Rafaela było możliwe tylko do pewnego limitu. Rodzaj granicy to Madonna Sykstyńska.

Dalsza droga w tym kierunku wymagała bardziej zdecydowanej zmiany w całej strukturze obrazów.

Dla Michała Anioła, którego obrazy zawsze miały cechy głębokiego dramatu, przejście na nowe sposoby było naturalne i naturalne. Rafael natomiast próbował rozwiązać nowe problemy, opierając się na swoim istniejącym systemie wyobraźni. Były więc albo sztucznie udramatyzowane obrazy, takie jak „Przenoszenie krzyża”, albo dzieła, które już mają ślad akademizmu, na przykład „Święta rodzina pod dębem”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)