Madonna del Impannata – Rafael Santi

Madonna del Impannata   Rafael Santi

Obraz Rafaela Santiego „Madonna del Impannata” został stworzony przez wielkiego malarza niemal w tym samym czasie, co słynna „Madonna Sykstyńska”. Rozmiar obrazu wynosi 158 x 125 cm, drewno, olej. Na zdjęciu artystka przedstawia Dziewicę Maryję z dziećmi Chrystusa i Jana Chrzciciela, świętą Elżbietę i świętą Katarzynę.

Obraz „Madonna del Impannata” pokazuje dalszą poprawę stylu artysty, złożoność obrazów w porównaniu z miękkimi lirycznymi obrazami jego florenckich Madonn.

W Maryi obraz „Madonna del Impannata” jest bardziej duchową siłą, w ruchach jej energii i pewności siebie. Mały Chrystus jest reprezentowany przez silny ruch. W porównaniu z żywą pełnią obrazów tego obrazu, pierwszy raz Tondo Raphael, Madonna Connastibile, wydaje się wciąż pełen naiwnej pobożności.

Problem kompozycyjny został rozwiązany w nowy sposób na obrazie Madonna del Impannata, artysta Rafael Santi odchodzi od dawnego spokojnego rozwiązania opartego na wzajemnym powtarzaniu linii, a dzięki bardziej kontrastowej kombinacji motywów piramidy osiąga równowagę nie tyle statyczną, co dynamiczną.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)