Męczeństwo św. Justyny ​​- Paolo Veronese

Męczeństwo św. Justyny ​​  Paolo Veronese

Po Soborze Trydenckim fabuły z życia świętych nabrały szczególnego znaczenia. Zazwyczaj artyści wybierali te epizody z życia, w którym święci byli poddawani torturom i prześladowaniom.

Pragnienie Kościoła katolickiego do wyraźniejszego ustanowienia kultu świętych jest jasne – w końcu protestanci odrzucili ten szczególny kult. Veronese napisał sporo takich dzieł. Wśród nich jest Męczeństwo Świętych Primoli i Felicjan, utworzone w 1562 r. Dla Kościoła Santa Maria; “Męczeństwo św.

Justyny”, które mistrz napisał w 1573 r. Dla kościoła o tej samej nazwie w Padwie i Męczeństwo św.

Ostatnia z tych prac została prawdopodobnie ukończona przez uczniów Veronese po jego śmierci.