Madonna Canon Van der Pale – Jan van Eyck

Madonna Canon Van der Pale   Jan van Eyck

To zdjęcie jest największym dziełem van Eycka po ołtarzu w Gandawie. Ponownie, poczucie rzeczywistości w transmisji przestrzeni, światła i przedmiotów, jak również efekt obecności postaci, oddaje ducha widza. Było to możliwe dzięki specjalnym technikom technicznym, wyprzedzającym nowe „akademickie” zasady włoskiego malarstwa tamtych czasów, z którymi van Eyck prawdopodobnie był znany. Zwarta i symetryczna grupa figur otoczona jest kolumnadą w postaci półkolistej absydy. Podstawy kolumn przednich nie są połączone z perspektywą podłogi.

Ta rozbieżność jest zamierzona i jest konsekwencją schematu przestrzennego van Eycka, który opiera się na lokalnych punktach zbiegu. Ta metoda pozwoliła artyście stworzyć wrażenie prawdziwej dużej przestrzeni, która znajduje się obok widza.

System polega na podzieleniu planu obrazu na kilka połączonych stref, a każda z nich ma swój własny punkt zbiegu. Może to nie być tak empiryczne i intuicyjne, jak się powszechnie uważa, ale stanowi konkurencyjną alternatywę dla włoskiego systemu z pojedynczym znikającym punktem, który nadaje się tylko dla przestrzeni o mniej rozwartym kącie. Półkolisty łuk, który nie przekracza wysokości samych figur, podkreśla religijną funkcję pomieszczenia.

Przedstawione elementy architektoniczne nie odgrywają jednak roli ramy, ponieważ podkreślają gigantyczne proporcje figur.

Artystyczna architektura w stylu romańskim jest niezwykle podobna do niezachowanych chórów Kościoła św. Donaciana, sądząc po ich obrazach z XVIII wieku. Aranżacja całej grupy w chórach i ołtarzu służy jako tron ​​dla Maryi Dziewicy, wskazuje na sakrament Eucharystii.

Dlatego kanon ubrany był w komżę. Stolice pilastrów w ciemnej galerii przedstawiają epizody Starego Testamentu, w tym małe figurki Kaina z Ablem i Samsonem z lwem na słupach tronu. Jezus i Maryja są nowymi Adamem i Ewą, którzy są reprezentowani w niszach pod rzeźbami.

Bohaterskie spiski obok św. Jerzego symbolizują triumfalną walkę ze złem. Obok świętego Donaciana znajduje się sakrament Eucharystii, który staje się świętą ceremonią.

Kolumna za St. George wyraźnie różni się kolorem od innych kolumn. Tak więc van Eyck starał się symbolicznie wskazać świętą walkę i krew Chrystusa.

Trudno wymyślić lepszy przykład wykorzystania symboliki w realistycznym obrazie. Ramka jest przedstawiona w formie rzeźbionego kamiennego okna, na którym wycięty jest tekst po lewej, powyżej i po prawej stronie. Napis poniżej jest inkrustowany złotem. Zwolnienie liter daje to samo źródło światła.

Patrząc pod tym kątem, pojawia się zamrożony charakter sceny wewnątrz kadru: jest to imitacja ogromnej kolorowej rzeźby z kamienia i metalu. Co ciekawe, postacie na zdjęciu tworzą oddzielne bloki kolorów: niebieski, czerwony, biały i złoty. Czy te kolory pokrywają się z kolorami herbu Brugii? Złoto, czerwień i błękit są również obecne na ramionach kanonika i jego rodziny oraz na ozdobnych elementach kaplicy.

W życiu artysty obraz ten był równie popularny jak jego „Ołtarz Ghent”. Tłumaczy to fakt, że była w kościele, a nie w prywatnej kolekcji, jak wiele innych dzieł artysty.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)