Madonna z kartuzjańskim mnichem – Jan van Eyck

Madonna z kartuzjańskim mnichem   Jan van Eyck

Obraz „Madonna z kartuzjańskim mnichem” został namalowany przez artystę około 1425 roku. W obrazach Jana van Eycka jest raczej oczywiste, że każdy obiekt, który wydawał się przekazywany z każdym możliwym szczegółem i przekonywaniem, posiada pewne właściwości, które w dużej mierze pozbawiają go zwykłej naturalności.

Zasadniczo nie można nawet powiedzieć, że artysta widzi przedmiot w całości swoich rzeczywistych cech, ponieważ Jan van Eyck skupia swoją uwagę głównie na takich cechach, które mogą wyrażać piękno i oświecenie życia. Nie przypadkiem tematy holenderskiego malarstwa lat 20. i 30. XV wieku często wydają się nieważkie.

Już same te właściwości sugerują obecność w metodzie braci Jana i Huberta van Eycków cech wyróżniających się, które wyraźnie odróżniają ich pracę od obrazu artystów włoskiego renesansu.

Ta odrębność przejawia się jeszcze wyraźniej w wizji osoby. Artysta Jan van Eyck w swoim obrazie Madonna z kartezjańskim mnichem nie dąży do autentyczności gatunkowej i samowystarczalności monumentalności obrazu Madonny. Charakterystyczne jest, że ludzie w pracach Jana i Huberta van Eycka, a także ich rówieśnicy okazują się nie tyle aktywnymi aktorami, co swoistymi dowodami i prawdziwymi ucieleśnieniami doskonałości i piękna wszechświata. Malarz Jan van Eyck dąży do rzeczywistości, ale próbuje dostrzec w niej wieczne piękno.

Dlatego holenderski malarz Jan van Eyck, osiągając największą ostrość w przekazywaniu przyrody, nigdy nie ucieka się do codziennej interpretacji gatunku.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)