Madonna z Dzieciątkiem, Anioły i Święty Jan Chrzciciel – Sandro Botticelli

Madonna z Dzieciątkiem, Anioły i Święty Jan Chrzciciel   Sandro Botticelli

Ten niezwykły obraz przedstawia Madonnę i dziecko trzymające granat w obecności młodego Jana Chrzciciela. Anioły siedzące na ławkach w tle są jak dzieci w wieku szkolnym.

Książki wzmacniają wrażenie wywiadu intelektualnego i odzwierciedlają zainteresowanie artysty wiedzą, a zwłaszcza nowymi naukami neo-platońskiego humanizmu, zainteresowanie naukowców kojarzonymi z treścią świeckich obrazów Botticellego dla Lorenzo di Pierfrancesco Medici.

Możliwe, że obraz jest owocem prac warsztatu Botticellego; mistrz mógł naszkicować kompozycję na ziemi i dostarczyć większość obrazu uczniom.