List – Camille Corot

List   Camille Corot

“W niej żyje pewien duch prostoty” – powiedział malarz P. Valery. Dodał: “Poeta urodził się w Koro niezwykle wcześnie”. Pragnienie prostoty i poezji przenika całą sztukę Corota, niezależnie od gatunku.

Dziecko stawiające pierwsze kroki jest wszystkim objawieniem; młoda dziewczyna, pełna radosnych oczekiwań, złych przeczuć i lekkiego smutku – właśnie w tych obrazach ukazał się portret malarza-portretu Corota.

Portrety, które stworzył, są bardzo małe i przeznaczone dla wąskiego kręgu krewnych. Modele się zmieniły, wewnętrzny nastrój portretów pozostał niezmieniony, ponieważ wszystkie postacie były “dziećmi Corota”, we wszystkich niezmiennie czuł się harmonijny.

W tym przypadku Corot zachował w latach 1830-1840 zobowiązanie do bardzo dokładnego przeniesienia indywidualnych cech modeli na ich cechy społeczne. Wszyscy jego bohaterowie to paryżanie z klasy średniej, ubrani w zwykłe ubrania; ich wygląd jest podobny do bohaterów Chardin nosi ślad domowego komfortu i ciepła.