Camille Desmoulins z żoną Lucy i dzieckiem – Jacques Louis David

Camille Desmoulins z żoną Lucy i dzieckiem   Jacques Louis David

Lucy Semplis Camille Benoit Desmoulins – francuski prawnik, dziennikarz i rewolucjonista. Inicjator kampanii przeciwko Bastylii, która zapoczątkowała Wielką Rewolucję Francuską. Desmoulins był towarzyszem Maksymiliana Robespierre'a, przepojonym szacunkiem dla starożytnego rewolucyjnego ducha.

Mimo jąkania był świetnym mówcą, został prawnikiem. Podczas zamieszek w Paryżu zwrócił się do tłumu, domagając się broni.

Pierwszy przymocował zieloną wstążkę do kapelusza. To wezwanie dało pierwszy impuls do zniszczenia Bastylii. Domagał się proklamacji Republiki.

Podczas procesu Ludwik XVI opowiedział się za śmiercią króla.

Jednak później Desmoulins zaczął wzywać do litości w swoich artykułach, ale Robespierre przestał go wspierać. W rezultacie Desmoulins został skazany przez trybunał rewolucyjny i stracony wraz z Dantonem. Na zdjęciu Demoulen jest przedstawiony w najlepszych latach swojego życia z żoną i dzieckiem.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)