List Uriaha do Franciabigio

List Uriaha do Franciabigio

List Uriah Franciabigio łączy w swoich obrazach wpływy różnych wielkich mistrzów Florencji Renesansu; był pod wrażeniem dzieł Fra Bartolomeo, Piero di Cosimo i słynnej “trójcy”: Leonado, Rafaela i Michała Anioła.

Wiele zawdzięcza Andrei del Sarto. Wraz z freskami, portretami i malowidłami sakralnymi często pisał małoformatowe obrazy wielkoformatowe, takie jak List Uriasza, który pojawił się w 1523 r., Gdzie narracja pomnożona w oddzielne motywy jest wyraźnie manifestowana.