Lane-Lordship Station w Dulwich – Camille Pissarro

Lane Lordship Station w Dulwich   Camille Pissarro

Praca “Lane-Lordship Station w Dalwich” powstała w Anglii, gdzie Pissarro udał się w czasie wojny francusko-pruskiej i, według historyków sztuki, został napisany pod wrażeniem obrazów Turnera.

Dzieła angielskiego malarza wywarły ogromne wrażenie na Pissarro, podziwia jego zdolność uchwycenia chwili i nazywa go “magikiem” w liście.

Sam pobyt w Londynie mocno go uciskał, zwłaszcza komercyjny stosunek do sztuki. Protokoły rozpaczy często obejmowały ich, zwłaszcza gdy nie można było sprzedać czegoś ze swoich obrazów, aby nakarmić swoje rodziny.