Badanie twarzy pobożnej kobiety – Agnolo Bronzino

Badanie twarzy pobożnej kobiety   Agnolo Bronzino

Bronzino był świetnym rysownikiem, choć najwyraźniej nie poświęcił zbyt wiele czasu na rysowanie – dotarło do nas tylko około pięćdziesięciu jego dzieł wykonanych w tym gatunku. Są to głównie szkice przygotowawcze do przyszłych obrazów. Takich jak na przykład “Etiudy pobożnej kobiety” i “Badanie postaci młodego mężczyzny i jego rąk”.

Często można znaleźć wśród rysunków szkiców Bronzino o nagiej naturze, a także szkice wielopostaciowych kompozycji. Chociaż kompozycje Bronzino były najczęściej owocem jego fantazji, rysunki wykonane przez niego z życia pokazują, jak dokładnie studiował ludzkie ciało, zanim poddał je “obróbce artystycznej”. Mistrz wolał rysować czarną kredą.