Kolacja w Emaus – Paolo Veronese

Kolacja w Emaus   Paolo Veronese

Veronese często pisał posiłki Nowego Testamentu, szczególnie przyciągane przez jego najważniejsze z nich – Ostatnią Wieczerzę. We wczesnych dziełach artysty posiłki Zbawiciela zamieniły się w wspaniałe święta.

Mistrz nie mógł się oprzeć pokusie otaczania Jezusa i Jego uczniów patrycjuszowskim stylem. Najbardziej “skromnym” z dzieł tego okresu jest “Obiad w Emaus”, chociaż tutaj ponownie Veronese umieszcza ewangelicznych bohaterów w drogich “modnych” deskach. “Ostatnia Wieczerza”, wykonana przez Veronese'a około 1585 roku, jest skonstruowana w zupełnie inny sposób, napisana jest w ciemnych kolorach i charakteryzuje się powściągliwością w szczegółach.