Nimfy ścigane przez faunów – Petera Rubensa

Nimfy ścigane przez faunów   Petera Rubensa

Malarstwo flamandzkiego malarza Petera Paula Rubensa “Nimfy, ścigane przez faunów”. Rozmiar obrazu to 128 x 314 cm, olej na płótnie. Inna nazwa obrazu to “Diana i nimfy złapane przez satyrów”.

Faun, w starożytnej mitologii, jest reprezentowany albo na obrazie Pana, albo na obrazie Silenusa lub Marcii, jego dzieci są faunami – na obrazie Paniska.

Faun, jego córka, reprezentuje kobiecą hipostazę nazwanego boga. Podobnie jak Faun, była boginią rzeczy i nazywała się Fatey; jednocześnie należała do bogiń kobiecej zasady produktywności i jako taka była utożsamiana z Mayą.

Pragnienie naturalizacji obrazów w Rubensie spowodowało uderzające bogactwo i różnorodność treści oraz oryginalność jego interpretacji, które odróżniają większość obrazów artysty.

W rzeczywistości Rubens był realistą, ale w najwyższym znaczeniu tego słowa, odrzucając przypadkowe trywialności natury i odtwarzając tylko jej typowe i najpiękniejsze rysy, artystę, który zawsze pozostawał bliski rzeczywistości, nawet w przypadku jej wysublimowanej idealizacji w obrazach na tematy religijne i mitologiczne.