Triumf Mardocheusza – Paolo Veronese

Triumf Mardocheusza   Paolo Veronese

Wykonana, by ozdobić sufit kościoła San Sebastiano w Wenecji, ta praca stała się jedną z najlepszych kreacji młodego Veronese. Jest częścią serii Esther Story. Żydowska kobieta Estera, według Starego Testamentu, była żoną perskiego króla Artakserksesa. Estera była wcześnie przygnębiona i wychowana w domu swego krewnego Mardocheusza, z którego została zabrana do króla.

Wkrótce Mordechaj, podchodząc do bram królewskich, usłyszał, że dwóch eunuchów spiskowało, by zabić Artakserksesa. Natychmiast zgłosił to swojemu uczniowi, który ostrzegł króla o zbliżającym się zabójstwie. W nagrodę Artakserkses rozkazał Mardocheuszowi być wywyższonym – ubrać go w królewską sukienkę, nałożyć na głowę królewską koronę i królewskie konie, aby wynieść na plac, mówiąc: „Robi się to osobie, którą król chce wyróżnić z honorem!”.

W serii opowiadań Esther Veronese wykazał się niezwykłą umiejętnością konstruowania przestrzeni za pomocą detali architektonicznych i złożonych kątów. Szczególnie skutecznie napisany w figurach koni „Triumph of Mordecai” i skręconej kolumnie w górnej lewej części płótna, ożywiając ścisły zespół architektoniczny.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)