Nie dotykaj! – Paolo Veronese

Nie dotykaj!   Paolo Veronese

Historia biblijna. Maria Magdalena w tradycji chrześcijańskiej jest kobietą z Galilei, wyznawczynią Jezusa Chrystusa. Według historii ewangelii została uzdrowiona przez Jezusa Chrystusa z posiadania siedmiu demonów.

Potem poszła za Chrystusem, służyła Mu, dzieląc się wszystkim, co miała, uczęszczając na Golgotę po jego śmierci, będąc świadkiem jego pogrzebu. Po zakazie czynów i ruchów sabatu, ona i inni nosiciele mirtu zbliżyli się do grobu Chrystusa i zobaczyli, że jest pusty. Anioł ogłosił zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Kiedy Maria Magdalena ponownie ujrzała zmartwychwstałego Mistrza, nie poznała go, myląc go z ogrodnikiem. A po natychmiastowym rozpoznaniu rzuciła się do niego, ale zatrzymały go jego słowa: “Nie dotykaj mnie”. Misja została powierzona Marii Magdalenie, aby ogłosić zmartwychwstanie Chrystusa apostołom.