Sinner – Heinrich Ippolitovich Semiradsky

Sinner   Heinrich Ippolitovich Semiradsky

Drugi ważny obraz “Chrystusa i grzesznika” Semiradsky'ego przyniósł artystce spektakularny sukces i europejską sławę.

Wyraźnie pokazuje główne cechy jego sztuki: kompozycja jako całość jest bardzo skuteczna. Krajobraz jest ważny, aby pomóc w tworzeniu ogólnego wrażenia…