Chrystus wśród uczonych w Piśmie – Albrecht Durer

Chrystus wśród uczonych w Piśmie   Albrecht Durer

Głębokie poczucie natury przeniknęło akwarelowe pejzaże Durera, najwyraźniej odnoszące się do początku lat 1490, zrobione podczas spacerów po Norymberdze, podczas podróży do południowych Niemiec i Szwajcarii oraz na drodze do Wenecji.

Te rysunki młodego artysty, który właśnie wyłonił się z warsztatu nauczyciela pół-rzemieślnika, o niemal średniowiecznym charakterze, mówią o nowej erze niemieckiej, a nawet całej europejskiej sztuki. Zachowując elementy nieco naiwnego topograficznego porządku panoramicznego, mają wyraźne poczucie integralności obrazu przyrody, zupełnie nieznanego artystom XV wieku.