Św. Jan i dwudziestu czterech starszych – Albrecht Durer

Św. Jan i dwudziestu czterech starszych   Albrecht Durer

Rycina “Święty Jan i dwudziestu czterech starszych” – ilustracja do czwartego i piątego rozdziału książki “Objawienie” Jana Teologa:

Artysta przedstawił Stwórcę i Księgę Losu, która wciąż jest zapieczętowana siedmioma pieczęciami. Ale w niebie rośnie gniew Boży, jego twarz jest surowa. Z wyraźnymi grubymi pociągnięciami, Dürer wzmocnił emocjonalny wpływ, przekazał uczucie nadchodzących bitew i burz, a wkrótce jeźdźcy Apokalipsy przełamali pieczęcie i pędzili po ziemi…

Ale na ziemi, gdy wszystko jest ciche i spokojne, spokojne miasto z wieżami i otwartymi bramami, te spokojne wody rzeki, gdzie odbijają się drzewa, są po prostu idyllicznym krajobrazem. Ale już z chmur elementy ornamentu są skierowane w dół – liście są ostre jak strzały. Kontrast pomiędzy górną i dolną częścią grawerowania jest niepokojący…