Portret młodej kobiety – Albrecht Durer

Portret młodej kobiety   Albrecht Durer

Pierwsze prace, które przyszły do ​​nas, to rysunki, ryciny i kilka portretów malarskich. Najwcześniejszym z nich jest rysunek autoportretowy wykonany srebrnym ołówkiem. Ta pół-dziecinna praca określa typowe cechy Dürera.

Obraz jest nadal pozbawiony pewności siebie, ale ostrość cech jest już widoczna. Pomimo obecności niektórych szczegółów typowych dla późnogotyckiej sztuki, w szczególności celowo wizualnego, jak gdyby “mówiącego” gestu, indywidualność osoby została już do pewnego stopnia ujawniona.

W cienkiej, nerwowej twarzy trzynastoletniego chłopca o inteligentnym, poważnym spojrzeniu, w jego wdzięcznej, cienkiej dłoni rozpoznaje się cechy szlachetnego wyglądu przyszłego Artysty.