Ajax chroni ciało Patroklosa – Michaił Kozłowski

Ajax chroni ciało Patroklosa   Michaił Kozłowski

W małej grupie rzeźbiarskiej stworzonej na fabule jednej z legend o wojnie trojańskiej pojawiają się cechy monumentalności. Klasycystyczny rzeźbiarz jest zafascynowany tematem bohatera i wykonuje kilka prac opartych na Iliadzie. Dramatyczny plan grupy ujawnia się w podkreślonym kontraście między martwym ciałem Patroklosa a potężnym, wolicjonalnym wysiłkiem figurki Ajaksu.

Kozlovsky stworzył obraz martwego bohatera z opadającą bezwładną głową i ciężkim ciałem. Obok tego obrazu moc i namiętne aspiracje Ajaksu, przedstawione w szybkim i energicznym pośpiechu, stają się szczególnie imponujące.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)