Filozofowie – Michaił Nesterow

Filozofowie   Michaił Nesterow

Nesterow spotkał się z październikiem z podwójnym portretem filozofów religijnych – P. Florenskiego i S. Bułhakowa na tle krajobrazu wokół Siergijewa Posada.

Aby wziąć udział w realizacji planu monumentalnej propagandy, ani siły, ani zamiary nie były, a Nesterow opuszcza Moskwę. Jego warsztat jest zrujnowany i ze smutkiem stwierdza, że ​​jako młody człowiek potrzebuje wszystkiego od początku. W portrecie Nesterow napisał swoich przyjaciół, wybitnych przedstawicieli myśli religijnej i filozoficznej.

Artysta podziwiał świat idei i uczuć Ojca Pawła Florenskiego, jego słynnej książki „Filar i afirmacja prawdy”. Wybrał gatunek portretu, aby pokazać dwie postacie antynomiczne w jednym poszukiwaniu prawdy.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)