Święto natury – Nicola Lancre

Święto natury   Nicola Lancre

Obraz francuskiego malarza Nicolasa Lancre'a “Święto natury”. Rozmiar obrazu to 54 x 46 cm, olej na płótnie. Święta i święta starożytnych Greków i Rzymian opisane są w wielu pismach na temat historii starożytności i różnych powieści historycznych, święta Niemców – na przykład w Historii cywilizacji niemieckiej, Sherr, święto rosyjskie – w pracy Kostomarowa na temat życia wielkiego narodu rosyjskiego.

W niektórych krajach siedzieli na obiadach i ucztach, siedzieli w innych; w niektórych miejscach było zwyczajowo milczeć, w innych podczas uczty rozmowa była obowiązkowa; w starożytności, podobnie jak w nowym czasie, z uroczystymi ucztami w zwyczaju było wykonywanie muzyki. Kompozycja i dystrybucja wydarzeń na święta mają również długą historię. Istnieje wiele wierzeń i zwyczajów związanych ze świętami, a częściowo ze względu na starożytną zbieżność zwykłego stołu z ołtarzem.