Zwycięstwo Boogie-Woogie – Peter Cornelis Mondrian

Zwycięstwo Boogie Woogie   Peter Cornelis Mondrian

To ostatnie dzieło Pete'a Mondriana, niedokończone z powodu śmierci artysty.

Chociaż dzieło Mondriana lat 20. i 30. wyróżnia się rygorem akademickim, ten utwór wygląda na jasny, żywy i rytmiczny. To dlatego, że artysta czerpał inspirację z muzyki. “Zwycięstwo” boogie-woogie “powstało w oczekiwaniu na koniec II wojny światowej.