Rainbow Landscape – Peter Rubens

Rainbow Landscape   Peter Rubens

Rubens namalował ten obraz pod koniec życia, kiedy mieszkał w swojej rezydencji w Het Steen. Kontrast pomiędzy dwiema połówkami kompozycji, nasłoneczniony dobrobyt po lewej stronie i ponury las po prawej stronie, dają analogię do Sądu Ostatecznego, tęczy reprezentującej Łuk Przymierza.

Ostatnie pejzaże Rubensa, podobnie jak ta praca, z ich atmosferycznym wyglądem, często w stłumionym złotym świetle początku letniego wieczoru, wywołują elegijne wrażenie.

Powoduje to, że Rubens zbliża się do ducha Golden Chestnut, który miał tak głęboki wpływ na swoją ostatnią pracę.