Próżność Próżność i wszelka próżność – Izaak Asknazy

Próżność Próżność i wszelka próżność   Izaak Asknazy

Największe, najpoważniejsze i ostatnie dzieło artysty powstało w 1900 roku – obraz “Ecclesiastes” lub “Vanity of vanities”. Wystawiała nawet na wystawie w Paryżu w 1900 roku.

Obraz przedstawia króla Jerozolimy Salomona siedzącego na tronie, jego myśli są ponure, wargi szepczą: “Marność nad marnościami, wszystko marność”. Artysta przedstawia króla samotne, długo opuszczone dzieci. Pozostali tylko dwaj wierni słudzy – ochroniarz i sekretarka.

Słudzy z uwagą obserwują ruch jego ust, a sekretarka zapisuje na tablicy wypowiedzi mądrego króla.