Szare drzewo – Peter Cornelis Mondrian

Szare drzewo   Peter Cornelis Mondrian

Obraz cienkiego owalnego drzewa odtwarza idee kubizmu i doskonale ilustruje rozwój twórczej wizji mistrza.