Zwiastowanie – Jan van Eyck

Zwiastowanie   Jan van Eyck

Obraz “Zwiastowanie” został namalowany przez malarza Jana van Eycka w okresie rozkwitu jego talentu. Zasadniczo scena jest rozumiana jako wydarzenie i nadchodząca akcja. Na zdjęciu artysta przedstawia anioła głoszącego i modlącą się Maryję, na której zstępuje Duch Święty.

Obraz artysty Jana van Eycka jest pełen subtelnego liryzmu: cichej radości anioła, duchowego drżenia i podniecenia Maryi. Wielobarwny połysk szkła, blask metalu, głęboka gra aksamitu i emalia lśnią niebiosa, bardziej niż cokolwiek innego, oddają piękno świata, niezwykłość, klejnot każdego szczególnego i całego wszechświata.