Źródło – Jean Auguste Dominique Ingres

Źródło   Jean Auguste Dominique Ingres

Obraz został namalowany pod koniec życia artysty. To najbardziej fascynująca praca starego mistrza. Oto młoda dziewczyna trzymająca dzbanek, z którego płynie woda, alegoryczny obraz życiodajnego, wiecznego źródła życia, w którym udało mu się wychwalać życie z niezwykłą siłą i pasją.