Venus Unfeeling – Peter Rubens

Venus Unfeeling   Peter Rubens

Obraz flamandzkiego malarza Petera Paula Rubensa „Wenus niewrażliwy”. Rozmiar obrazu to 142 x 184 cm, olej na płótnie. Duch życiodajnego optymizmu odróżnia obrazy Rubensa na tematach starożytnych od ich uroczystego rytmu, wielkości i pełni obrazów obdarzonych niekiedy ciężką cielesnością, scenami „Bachanalii” gloryfikujących życie natury i hojną płodność ziemi.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)