Roger i Angelica – Jean Auguste Dominique Ingres

Fabuła obrazu pochodzi z wiersza L. Ariosto „Furious Roland”. Opisuje historię Angeliki, przykutej do skały i poświęconej potworowi morskiemu. Została uratowana przez rycerza Rogera, który

Źródło – Jean Auguste Dominique Ingres

Obraz został namalowany pod koniec życia artysty. To najbardziej fascynująca praca starego mistrza. Oto młoda dziewczyna trzymająca dzbanek, z którego płynie woda, alegoryczny obraz życiodajnego,

Jowisz i Thetis – Jean Auguste Dominique Ingres

Ten mitologiczny obraz uzupełnia serię „pakietów” dla paryskich studentów Akademii Francuskiej w Rzymie „grawerujących” w Paryżu. We Włoszech młody malarz z głową pogrążoną w badaniu