Portret Louise d'Ossonville – Jean-Auguste Dominique Ingres

Portret Louise d'Ossonville   Jean Auguste Dominique Ingres

“Portret Louise d” Ossonville “jest podkreślony, skromny – ta piękna i wykształcona dama nie potrzebowała idealizacji. A jednak, kiedy płótno było gotowe, ktoś powiedział do klienta:” Pan Ingre musiał być w tobie zakochany, gdybyś tak napisał “

W charakterystycznym geście hrabiny d'Ossonville, który artysta zapożyczył ze starożytnych obrazów rzymskich, połączyli pokorę i tajemnicę, a artysta znalazł nieoczekiwane tło dla tego portretu – lustra.