Źródło młodości – Lucas Cranach

Źródło młodości   Lucas Cranach

Tematem obrazu jest nieśmiertelność i wieczna młodość, mistyczna wiara w oczyszczającą i życiodajną moc wody. Starsze kobiety przychodzą do źródła należącego do Wenus i Kupidyna, które otrzymują przemianę; kąpią się i wychodzą z niego młodzi i piękni.

Potem kobiety podchodzą do ułożonych stołów, tańczą i oddają się miłosnym przyjemnościom. Mężczyźni mogą również odmłodzić się, dołączając do nich. Cranach, podążając za gustami wyższego społeczeństwa, ograniczył temat do wyłącznie światowych aspektów.