Autoportret – Eugene Delacroix

Autoportret   Eugene Delacroix

Delacroix przedstawił się w pozie pełnej godności. Ale wyraz twarzy zdradza rozbieżność między wewnętrzną jaźnią artysty a jego twórczą eksploracją. W testamencie napisał, że obraz jest daleki od zakończenia.

Jednak nerwowość i niepewność obrazu nie wynikają z tego; są one charakterystyczne dla pracy Delacroix w tym czasie i ujawniają jego emocjonalne podniecenie. Przez długi czas istniały spory dotyczące datowania obrazu. W rezultacie historycy sztuki zgodzili się, że artysta stworzył go w 1832 roku, przedstawiając siebie nieco młodszego niż wyglądał w wieku 34 lat.