Portret A. N. Ostrowskiego, pisarza – Wasilija Perowa

Portret A. N. Ostrowskiego, pisarza   Wasilija Perowa

Wśród portretów napisanych przez Perowa szczególnie godne uwagi jest portret pisarza A. N. Ostrovsky'ego. Perow uwielbiał sztuki Ostrowskiego, często oglądał je w Teatrze Małym, odwiedzał też samego Ostrowskiego, którego dobrze znał. I napisał to tak, jak kiedyś w domu, w starym płaszczu z owczej skóry.

Siedzi na krześle, lekko pochylając się do przodu i spogląda na publiczność inteligentnymi i życzliwymi oczami.