Posłańcy Zmartwychwstania – Nikolai Ge

Staż we Włoszech był bardziej niż owocny dla Ge. Korzystając z nowego kraju, który słusznie można nazwać kolebką sztuki europejskiej, malarz stopniowo „rzucił” kajdany akademizmu.

Ostatnia Wieczerza – Nikolai Ge

Płótno Nikolai Ge „Ostatnia wieczerza” to potężna, potężna praca przedstawiająca słynną scenę biblijną, do której zwróciło się wielu artystów: zarówno klasyki jak Rubens i Leonardo

Ukrzyżowanie – Nikolay Ge

Istnieją dwa warianty obrazu „Ukrzyżowanie”. Obie wersje wywołały przygnębiające wrażenie na widowni. Głębia rozpaczy ostatnich chwil ziemskiego życia Chrystusa i Jego męczeństwa, kiedy ciało zwisało

Saul u Czarownicy z Endor – Nikolay Ge

W swoich pracach Ge starał się nie tylko podnosić pytania filozoficzne na dużą skalę, ale także robił to z wielką umiejętnością. Zwłaszcza udało mu się

Sąd króla Salomona – Nikolai Ge

W 1850 roku Nikolai Ge wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych, ostatecznie wybierając między matematyką a sztuką, do której miał równie niezwykłe talenty. Należy zauważyć, że

Kalwaria – Nikolai Ge

Obraz jest jedną z opcji rozwoju tematu Ewangelii „Ukrzyżowania”, na którym artysta pracował w ostatnich latach swojego życia. W centrum niedokończonego obrazu „Golgota” znajduje się