Wizja św. Romualda – Andrea Sacchi

Wizja św. Romualda   Andrea Sacchi

Malarz, którego prace należą do wczesnego klasycyzmu europejskiego, Sakki zwrócił się w tym dziele do historii życia św. Romualda. Tom miał sen, który przypominał sen św.

Jakuba, który widział złote schody wznoszące się ku niebu z aniołami idącymi w górę iw dół.

Według legendy mnisi w białych szatach, wstępujący do nieba, wydawali się Romualdowi spać. Następnie, w miejscu, w którym miał wizję, ten mnich, który głosił ideały życia pustelniczego, założył klasztor w Camaldoli i wezwał braci, aby przyoblekli się w białe szaty. Na zdjęciu, w otoczeniu mnichów z jego zakonu, siedzi święty, który mówi im o śnie, który jest przedstawiony na odległość.

Plastycznie ekspresyjne postacie bohaterów, drapowanie ich szat, wprowadzają na scenę prostotę i wielkość, do której dążył Sacchi, próbując przezwyciężyć wpływ barokowego malarstwa. Podczas gdy warstwa farby na pierwszym planie jest gęstsza, daleko jest cieńsza i bardziej przezroczysta, co podkreśla nierealność tego, co się tam dzieje.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)