Paolo i Francesca – Dante Rossetti

Paolo i Francesca   Dante Rossetti

O Rossetti najczęściej wspomina się jako twórcę rozmarzonych, “erotycznych” płócien z lat 1860-70. Jednak wielu historyków sztuki uważa, że ​​najlepsze dzieła artysty to romantyczne “średniowieczne” akwarele z lat 50. XIX wieku.

Są małe, pozbawione melodramatu tkwiącego w późnych obrazach mistrza, ale nie są mniej “gorączką emocjonalną” niż w tym samym “syryjskim Astarte”.

Niesamowita przejrzystość i promienna kolorystyka takich obrazów jak “Paolo i Francesca”, 1855 i “Wesele św. Jerzego i księżniczki Sabry”, 1857, mówią o nich jako o najwyższym osiągnięciu wszystkich malarstwa prerafaelitów.