Leczenie ślepca – El Greco

Leczenie ślepca   El Greco

Prace na fabule Healing the Blind El Greco pisały co najmniej trzy razy. Wszystkie obrazy mają podobny skład, ale różnią się interpretacją szczegółów.

To zdjęcie jest najwcześniejsze i obejmuje scenę rodzajową z psem, której nie ma w innych wersjach. Aby wyjaśnić cechy stylu prezentowanej pracy, należy wiedzieć, że należy ona do tego okresu twórczości artysty, kiedy przybył do Wenecji, został uczniem Tycjana i był pod wpływem Tintoretta i Michała Anioła.

W dziełach tego okresu El Greco jest nadal weneckim stylem, tutaj nie jest jeszcze „prawdziwy”: niektóre postacie mają wyraźne podobieństwo do postaci Tintoretta. Na przykład postać i gest starca w zielonym płaszczu przeciwdeszczowym dosłownie zbiega się z postacią Józefa w obrazie Tintoretto „Lot do Egiptu”, napisanym w 1583 roku i przechowywanym w Scuola San Rocco w Wenecji.

Ale dzieło Tintoretta zostało napisane znacznie później niż zdjęcie El Greco! W XVII wieku przypisywano go Veronese, a później Jacopo Bassano.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)