Syrian Astarta – Dante Rossetti

Syrian Astarta   Dante Rossetti

“Syrian Astarte” – deklaracja Rossettiego zakochana w Jane Morris. Obraz stał się dla niej dedykacją – tak jak kiedyś “błogosławiona Beatrice” stała się dedykacją dla Elizabeth Siddal. Trudno powiedzieć dokładnie, co artysta miał na myśli, przedstawiając swoją kochankę na obrazie Astarte, ponieważ mity o niej są liczne i zakorzenione w głębi wieków.

Najprawdopodobniej jednak Rossetti miał na myśli późniejszy kult bogini, która zidentyfikowała ją z Afrodytą. Istnieje na przykład mit o Hellenized, zgodnie z którym Astarte, zakochana w Adonisie, po jego śmierci zstąpiła po królestwie zmarłych. Ale oczywiście są obecne w “Syryjskim Astarte” i cechach wskazujących na jego “archaistyczny obraz”.

Mroczne, bolesne uczucie zamknięcia, ciasna przestrzeń, obraz ten przypomina widzowi, że w czasach starożytnych, kiedy Astarta była boginią płodności i zmysłowej, nieokiełznanej miłości, została poświęcona nie tylko owoce żniw i zwierząt, ale także pierworodne dzieci.