Umysł dzieci – Giorgio de Chirico

Umysł dzieci   Giorgio de Chirico

Ten niezwykły obraz de Chirico odzwierciedla jego inne “metafizyczne” płótna. Jej postać prawie nie ma brwi, zmuszając do przywołania popiersia z “Portretu Guillaume Apollinaire'a”. Zamknięte oczy mężczyzny sugerują ślepotę.

Ale w przeciwieństwie do wspomnianego “Portretu” cała ta scena robi przygnębiające wrażenie. Najczęściej praca ta jest interpretowana w kategoriach psychoanalitycznych, interpretując ją jako wyraz lęku dzieciństwa artysty przed ojcem. Manifestacja kompleksu Edypa znajduje się w książce związanej z matką de Chirico.

Zakładka między stronami, z takim podejściem, staje się symbolem seksualnym.

Możliwa jest jednak inna interpretacja obrazu. Nagość mężczyzny wskazuje na jego wrażliwość, a jego zamknięte oczy wskazują, że ta imponująca osoba nigdy nie zrozumie znaczenia książki przed nim. W swoisty sposób artysta uzupełnia kompozycję wieloma tajemniczymi przedmiotami.

W tym przypadku zawierają kolumnę po lewej stronie, książkę w żółtej okładce i dziwną strukturę widoczną w otworze okna.