Filozof i poeta – Giorgio de Chirico

Filozof i poeta   Giorgio de Chirico

Takie prace nie mogą być w ogóle dokładnie interpretowane, chociaż ręka de Chirico jest tutaj rozpoznawana bez trudności; niewątpliwe indeksy w postaci ulubionych obrazów artysty świadczą o jego autorstwie.

Zanim ten obraz został napisany, deklaracja de Chirico ilustruje metody jego pracy artystycznej: “To, co słyszę”, powiedział, “nic nie znaczy; jest tylko to, co widzę na własne oczy”, a nawet więcej, co widzę z zamkniętymi oczami. “