Tryptyk fresco Ukrzyżowanie – Pietro di Cristoforo-Vanucci Perugino

Tryptyk fresco Ukrzyżowanie   Pietro di Cristoforo Vanucci Perugino

Prawdopodobnie na krótko przed rozpoczęciem pracy w College del Cambio, w 1496 roku Perugino wykonał jedno ze swoich najlepszych monumentalnych dzieł – tryptyk fresku “Krucyfiks”. Składa się z trzech, podzielonych kolumnami i pilastrami, i wpisanych w łukowe ramy kompozycji: centralne – Ukrzyżowanie z Marią Magdaleną i dwie strony – Madonna ze św. Bernardem i Jan Teolog ze św.

Hieronimem.

Brak tych trzech scen, ich surowa prostota, szerokość i niepozorne piękno, stonowane kolory, bardzo uogólniona panorama krajobrazu, rzadkość kompozycji, zbudowane na pauzach, które tworzą nastrój grozy ciszy, stanowią uderzający kontrast z malowidłami College del Cambio i pokazują zakres kreatywności Perugino.