Portret mojego zmarłego brata – Salvadora Dali

Portret mojego zmarłego brata   Salvadora Dali

Brat Dalego, zwany także Salvadorem, zmarł w wieku dwóch lat, na rok przed narodzinami artysty. Dali był bardzo podobny do swojego martwego brata i powiedział, że jego „przymusowa identyfikacja z martwą osobą oznaczała, że ​​prawdziwy obraz mojego ciała był związany z rozkładającym się, gnijącym, miękkim i robaczywym trupem…”. To jedyny obraz brata stworzonego przez Dali, chociaż tutaj chłopiec jest starszy niż jego brat przed śmiercią.

Dali czuł, że tym obrazem wypędza duszę swojego brata.

Twarz chłopca składa się z punktów. Ta technika była szeroko rozpowszechniona w pop-artu lat sześćdziesiątych. Ta technika zwiększa poczucie upiorności chłopca, jest iluzoryczna, a jego obraz jest zawarty w krajobrazie.

Włosy chłopca tworzą skrzydła kruka; ptak był często postrzegany jako zwiastun śmierci.

Na lewo od chłopca znajduje się miniaturowy obraz „Angeliusa” Milleta. Według Dali, za pomocą wiązki promieniowania rentgenowskiego, można udowodnić, że proso pierwotnie nie przedstawiało kosza, lecz trumnę dziecka.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)