Portret biskupa Antoniego Trista i jego brata Eugene – Davida Teniersa

Portret biskupa Antoniego Trista i jego brata Eugene   Davida Teniersa

Anthony Trist jest biskupem w Brugii w 1617 r., Od 1622 r. W Gandawie. Był znanym kolekcjonerem, mecenasem i klientem flamandzkich malarzy, w tym Davida Teniersa Młodszego. Somow ustalił, że obraz na tarczy dwóch rogów myśliwskich i psa, zwieńczony kapeluszem kardynalnym, oraz motto “POUFNE” to herb Anthony'ego Tristy.

Artysta przedstawił biskupa siedzącego przy stole z krucyfiksem i otwartą książką. Trzymając różaniec w lewej ręce i kładąc prawą rękę na piersi, Anthony Trist modli się, patrząc na tarczę z obrazem symboli cierpienia Chrystusa.

Tarcza ta jest trzymana przed Tristem przez jego brata imieniem Eugeniusz, mnich Zakonu Kapucynów. Na górnej półce znajdują się dwie małe rzeźby – “Pokuta św. Hieronima” i “Chrystus w kolumnie”.

Religijne obrazy, które uosabiają pokutę i cierpienie, są zgodne z modlitewnym nastrojem biskupa. Zgodnie z przypuszczeniami Klinge, Anthony Trist jest również przedstawiony w innym obrazie Teniers – “Święto wioski”.