Podróżni – Pavel Nikonov

Podróżni   Pavel Nikonov

Od czasów “surowego stylu” styl obrazkowy P. F. Nikonova uległ znacznym zmianom. Jego późniejsze obrazy są skojarzeniowe i metaforyczne.

Przestrzeń i czas, w którym osoba jest umieszczona, jest celowo niejasne, a to daje fabule przypowieściowy kolor. Nie uznając formalnej struktury semantycznej, artysta tworzy dynamiczną przestrzeń trwałej “ścieżki”, w której człowiek jest wiecznym wędrowcem.

Dzieło należy do cyklu “wioski” i charakteryzuje się ostrym dramatycznym patosem, który daje aktywność pozycji społecznej “lat sześćdziesiątych”. PF Nikonov zachował pragnienie prawdy, aby pokazać życie “otwartą i wyznaniową szczerością”.