Northern Village – Pavel Nikonov

Northern Village   Pavel Nikonov

Paweł Nikonow wraz z Wiktorem Popkowem w swoich pracach tragicznie opisali tragiczną sytuację rosyjskiej wioski w czasach istnienia kolektywnego gospodarstwa rolnego. Ale ich wizja chłopskich katastrof nie została wyrażona w żadnych specyficznych cechach społeczno-politycznych czy czasowych.

W latach 60. XX wieku w głębi sowieckiej sztuki powstało niezwykle ważne zjawisko artystyczne, „oderwane”. Płótna przedstawiają nieokreślony punkt czasowy, który nie ma wyraźnego wyglądu, ale jest wypełniony treścią emocjonalną, specjalnymi technikami, które uruchamiają malownicze obrazy.

Jaka jest epoka płótna? Do przed Mongolskiej Rusi? Do XVII wieku?

Do epoki zniesienia pańszczyzny? Przez kolektywizację stalinowską lub odwilż Chruszczowa?

Dramat obrazu nie odpowiada żadnej konkretnej sytuacji: podsumowuje czas na wieczne wydarzenie, nieuchronnie istniejące, łączące życie i życie razem, żądając od osoby stoickiej cierpliwości.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)