Arles Ladies – Vincent Van Gogh

Arles Ladies   Vincent Van Gogh

Vincent van Gogh – przedstawiciel postimpresjonizmu w malarstwie. Za jego życia nie został rozpoznany, w rzeczywistości był żebrakiem, a dziś jego płótna są dumą każdego muzeum i szczęście dla domu aukcyjnego.

Drugi tytuł obrazu pochodzi z wioski Etten w Holandii, gdzie mieszkali rodzice Van Gogha. W ten sposób na płótnie pojawia się holenderska wieśniaczka opiekująca się kwiatami i w tle pole kapusty. Jasny kolor i czerwony cień na parasolu są związane z oślepiającym światłem Prowansji.

Płótno jest napisane nie z natury, ale według wyobraźni. Wszystko w nim jest płaskie – zarówno figury, jak i krajobraz. Przestrzeń nie rozwija się w głębi, biegnie równolegle do płaszczyzny płótna w oddzielnych strefach – ta metoda Van Gogh zapożyczył od japońskich artystów.

Wewnątrz „strefy” są nasycone szybkimi, namacalnymi pociągnięciami pędzla, tworząc wewnętrzny dynamizm form.

„Panie Arles” – praca niejednoznaczna, bardzo złożona. Pomimo jasnych kolorów kolorów obraz daje widzowi mimowolne uczucie niepokoju, potęgowane smutnymi twarzami chodzących kobiet. Dzieło powstało 8 ostatnich lat życia artysty, kiedy świat przyniósł mu tylko cierpienie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)